DIFASS – „Dezvoltarea de asistenta financiara interregionala si instrumente de tip non-grant pentru IMM-uri”

Implementarea in Regiunea Centru a instrumentelor financiare destinate sectorului IMM reprezinta o activitate pentru care Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru detine o experienta si expertiza dobandite in cei peste 10 ani de activitate. In perioada ianuarie 2012 – decembrie 2014 ADR Centru a implement un proiect european prin intermediul caruia s-a urmarit sprijinirea sectorului IMM din Regiunea Centru. Proiectul DIFASS – „Dezvoltarea de asistenta financiara interregionala si instrumente de tip non-grant pentru IMM-uri” a fost finantat de Comisia Europeana prin intermediul programului INTERREG IVC, fiind implementat de un consortiu format din 26 de parteneri, provenind din 16 tari din Europa.

Obiectivul principal al proiectului DIFASS a constat in contributia la imbunatatirea eficientei politicilor regionale pentru internationalizarea activitatii IMM-urilor si facilitarea accesului acestora la finantare. In cadrul proiectului cei 26 de parteneri au colaborat in vederea realizarii unor schimburi de experienta privind masurile inovative de sprijin pentru afaceri implementate in propriile regiuni si au oferit sprijin pentru transferul acestora catre alte regiuni din Europa, partenere in cadrul proiectului. In aceste actiuni s-au pus accent pe dezvoltarea si implementarea instrumentelor financiare de sprijin pentru IMM-uri, de tip non-grant, precum fondurile trans-regionale, fondurile de tip revolving si fondurile de investitii.

Pe durata celor 3 ani de desfasurare a proiectului, ADR Centru a promovat in regiune cele mai bune metode si practici inovative aplicate in cele 16 tari partenere in proiect. Prin intermediul acestora s-a urmarit facilitarea accesului IMM-urilor la finantare si imbunatatirea potentialului de inovare, internationalizare si crestere durabila, inregistrate la nivelul acestui sector. Exemplele de bune practice identificate in cadrul proiectului pot fi consultate pe pagina difass.eu.  [detalii].

Scopul final al identificarii si impartasirii bunelor practici a fost replicarea acestora la nivelul altor regiuni participante, in functie de potentialul de transferabilitate al acestora. In acest sens, ultimul an de implementare a proiectului a fost dedicat realizarii planurilor de actiune pentru transferul bunelor practici. ADR Centru a selectat „Initierea Planului de Internationalizare”, prezentat de Camera de Comert, Industrie si Navigatie din Sevilia, ca fiind o buna practica cu mare potential de transferabilitate in Regiunea Centru. Programul acorda sprijin financiar si consiliere de specialitate IMM-urilor care doresc sa se dezvolte pe alte piete decat cele interne, prin activitati specifice de internationalizare: sprijin pentru realizarea planului de export si consiliere in implementarea planului de export.

Planul de actiune pentru transferul bunei practici reprezinta o analiza a modului in care un program de sprijin pentru internationalizarea IMM-urilor va putea fi pus in practica la nivel regional sau local, din punct de vedere financiar, institutional, precum si care vor fi serviciile de care companiile vor putea beneficia. Planul de actiune este pus la dispozitia factorilor de decizie politici, pentru a contribui la imbunatatirea politicilor nationale si regionale destinate sprijinirii activitatii IMM-urilor.

Proiectul a beneficiat de o alocare financiara totala de 3.077.054,52 Euro, pentru o perioada de 36 de luni. Bugetul ADR Centru destinat implementarii acestui proiect a fost de 74.409,61 Euro, din care 63.248,16 Euro – ajutor financiar nerambursabil din partea Comisiei Europene. Data de finalizare a proiectului a fost 31 decembrie 2014.

Planul de implementare si transfer al programului „Initierea Planului de Internationalizare” (PIPE), la nivelul Regiunii Centru.

Contact – informatii suplimentare proiect:
Emil Toma – Expert comunicare proiect DIFASS
Email: emil.toma@adrcentru.ro
Website proiect: www.difass.eu