Economia circulară, prioritate în Regiunea Centru. Implică-te și tu!

Facilitarea tranziției către o economie circulară și sprijinirea autorităților locale în dezvoltarea unor comunități sustenabile la nivel regional este o prioritate pentru ADR Centru. Pentru a sprijini acest demers, din august 2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru este partener în proiectul de cooperare interregională COLOR CIRCLE. Acest proiect are ca scop creșterea capacității autorităților locale și dezvoltarea orașelor circulare în Regiunea Centru prin cooperarea cu mediul academic regional și prin schimburi de experiență cu specialiști din Franța, Cehia, Spania și Regatul Țărilor de Jos.

În calitate de partener al consorțiului COLOR CIRCLE, ADR Centru a organizat joi, 30 iulie 2020 cea de-a doua întâlnire cu reprezentanții grupului de lucru regional. Având în vedere pandemia generată de SARS–CoV-2, această întâlnire a fost organizată online și a inclus o analiză a proiectelor existente la nivel regional, discuții privind oportunitățile date de implementarea conceptului de economie circulară în localitățile mici din regiune, dar și implicațiile Green Deal în dezvoltarea unor comunități sustenabile în Regiunea Centru. Totodată, pe parcursul întâlnirii au fost prezentate oportunitățile de finanțare din viitoarea perioadă de programare 2021-2027. Prezentările susținute în cadrul acestei întâlniri precum și alte materiale privind dezvoltarea economiei circulare în comunitățile urbane pot fi descărcate accesând http://gofile.me/4PcKT/qqFOt1qmM.

Proiectul COLOR CIRCLE include și elaborarea unei analize privind implementarea conceptului de economie circulară în Regiunea Centru. Acest document va include informații cu privire la capacitățile de inovare existente la nivel regional, parteneriatele constituite pentru dezvoltarea economiei circulare, instrumentele de politică și de finanțare existente la nivel regional, dar și un inventar al proiectelor implementate și bunele practici ce pot fi transferate în alte regiuni europene. Totodată, în cadrul acestei analize vor fi realizate studii de caz privind implementarea conceptului de economie circulară în trei localități din Regiunea Centru, care au mai puțin de 100.000 de locuitori: Cugir, Făgăraș și Ocna Mureș. Pentru conturarea nevoilor din domeniul economiei circulare, studiile de caz își propun să implice toți factorii relevanți: autorități publice, mediul de afaceri, mediul academic dar și societatea civilă.

În acest sens, în funcție de tipul de organizație pe care o reprezentați, invităm să participați la atelierele de lucru pentru identificarea principalelor provocări din domeniul economiei circulare.

Aceste ateliere vor fi organizate online conform următorului calendar:

 Făgăraș

 • Atelier de lucru autorități publice: vineri, 07 august 2020, începând cu ora 09.00. Formularul de înscriere este disponibil aici https://rb.gy/ujkrwr
 • Atelier de lucru mediul educațional: luni, 10 august 2020, începând cu ora 09.00. Formularul de înscriere este disponibil aici https://rb.gy/zevtyg
 • Atelier de lucru societatea civilă: marți, 11 august 2020, începând cu ora 09.00. Formularul de înscriere este disponibil aici https://rb.gy/q2fora
 • Atelier de lucru mediul de afaceri: miercuri, 12 august 2020, începând cu ora 09.00. Formularul de înscriere este disponibil aici https://rb.gy/kbbgmt

Ocna Mureș

 • Atelier de lucru autorități publice: vineri, 07 august 2020, începând cu ora 11:30. Formularul de înscriere este disponibil aici https://rb.gy/btwxyp
 • Atelier de lucru mediul educațional: luni, 10 august 2020, începând cu ora 11:30. Formularul de înscriere este disponibil aici https://rb.gy/ke0aqk
 • Atelier de lucru societatea civilă: marți, 11 august 2020, începând cu ora 11:30. Formularul de înscriere este disponibil aici https://rb.gy/avke1s
 • Atelier de lucru mediul de afaceri: miercuri, 12 august 2020, începând cu ora 11.30. Formularul de înscriere este disponibil aici https://rb.gy/f6q3hy

Cugir

 • Atelier de lucru autorități publice: miercuri, 19 august 2020, începând cu ora 09:00. Formularul de înscriere este disponibil aici https://rb.gy/oh7b6b
 • Atelier de lucru mediul educațional: joi, 20 august 2020, începând cu ora 09:00. Formularul de înscriere este disponibil aici https://rb.gy/jzxwoa
 • Atelier de lucru societatea civilă: vineri, 21 august 2020, începând cu ora 09:00. Formularul de înscriere este disponibil aici https://rb.gy/8az0gf
 • Atelier de lucru mediul de afaceri: marți, 18 august 2020, începând cu ora 09:00. Formularul de înscriere este disponibil aici https://rb.gy/3eeylz

După înscriere, veți primi informații suplimentare privind modul de desfășurare a acestor ateliere și inclusiv link-ul de participare.

Studiile de caz vor fi punctul de plecare pentru conturarea problemelor cu care se confruntă autoritățile publice locale din Regiunea Centru atunci când vine vorba de implementarea economiei circulare. După finalizarea analizei, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan”- IRCEM, elaboratorul analizei, va face o serie de propuneri de proiecte ce pot fi dezvoltate la nivel regional.

În plus, pentru a ne sprijini în colectarea informațiilor cu privire la principalii actori socio-economici care pot contribui la introducerea și dezvoltarea conceptului de economie circulară la nivel de comunitate, vă invităm să completați un chestionar online:

Chestionar persoane fizice https://rb.gy/vjvsfm

Chestionar persoane juridice https://rb.gy/rd94h7

Toate informațiile primite vor fi prelucrate fără referiri la identitatea respondenților. Timpul necesar pentru completarea chestionarului: aproximativ 10 minute. Termen de răspuns: 31 august 2020. Facem precizarea că puteți completa acest chestionar chiar daca nu sunteți rezident al uneia dintre cele trei localități incluse în studiile de caz.

Pentru alte detalii și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin email la gabriela.tarau@adrcentru.ro sau telefonic la0358 401 276 Interior 466, persoană de contact Gabriela Țârău, expert programe.