Invitație la Conferința „MOBILITATEA URBANĂ DURABILĂ – COMPONENTĂ A DEZVOLTĂRII URBANE INTEGRATE . EVOLUȚII ȘI PERSPECTIVE”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de partener în cadrul proiectul ”CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport – CHESTNUT”, DTP1 -037 -3.1, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, are plăcerea să vă invite în 16 aprilie 2019 la conferința „Mobilitatea urbană durabilă în contextul dezvoltării urbane integrate. Evoluții și perspective”.

Evenimentul se va desfășura la Hotel Kronwell din Brașov, conform agendei atașate și își propune să aducă împreună actori de la nivel internațional, național, regional și local, responsabili de dezvoltarea și implementarea politicilor de dezvoltare urbană și specialiști din domeniul mobilității care vor fi invitați să-și aducă contribuția la dezbaterea următoarelor teme: direcțiile și obiectivele la nivel european privind dezvoltarea urbană, pentru perioada 2021-2027; viziunea, țintele și obiectivele naționale care privesc mobilitatea urbană în actuala perioadă de programare și în viitoarea perioadă de programare; modul în care este reflectată şi integrată mobilitatea în strategiile locale de dezvoltare urbană; împărtășirea de modele și exemple de bune practici în mobilitatea durabilă, implementate de autoritățile locale.

Zonele urbane sunt motoarele creșterii economice și ocupării forței de muncă dar și spatii predilecte pentru generarea de cunoaștere şi inovare. În același timp, orașele sunt vitale pentru asigurarea bunăstării populației prin furnizarea accesibilității locuitorilor săi către toate activitățile sociale.

Transformările economice şi sociale din ultimele decenii au dus la creșterea nivelului mobilității astfel încât implicațiile acesteia se răsfrâng cel puţin asupra următoarelor componente ale vieții urbane: energia, schimbările climatice, poluarea aerului, economie, inovare, dezvoltarea IT şi orașe inteligente.

Abordarea integrată a dezvoltării urbane, în care mobilitatea este una din componentele importante, pare a fi soluția la problemele cu care se confruntă astăzi orașele, aceasta fiind și filosofia politicii de coeziune a Uniunii Europene în raport cu finanțarea dezvoltării urbane în perioada 2014-2020. Dezvoltarea urbană este o prioritate a politicii de coeziune şi în perioada 2021-2027, cu finanţări importante dedicate orașelor.

În cazul în care acest eveniment prezintă interes pentru organizația dumneavoastră, vă invităm să ne comunicați acest aspect până cel târziu vineri, 12.04.2019.

Înregistrarea la eveniment este gratuită și poate fi realizată telefonic sau prin email la coordonatele de contact: Gabriela Țârău, email: gabriela.tarau@adrcentru.ro sau Tudor Udrea, tudor.udrea@adrcentru.ro; Telefon: 0358 401 276 Int. 421 sau int. 466.

Documente

Agenda