INVITAȚIE – Soluții medicale inovatoare în medicina preventivă și recuperatorie | Intâlnire Grup de lucru InnovaSPA

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru vă invită să participați la evenimentul cu titlul „Soluții medicale inovatoare în medicina preventivă și recuperatorie”, care va avea loc în 31 octombrie 2018, începând cu ora 9.30, la Centrul de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu Mureș. Evenimentul este organizat în contextul primei întâlniri a Grupului de lucru pentru îmbunătăţirea politicilor regionale în domeniul balnear şi al prevenţiei în sănătate, constituit în cadrul proiectului de cooperare interregională InnovaSPA – ”Innovative health solutions for thermal spa regions”.

Alături de prezentarea proiectului InnovaSPA, a obiectivelor și activităților acestuia, a rolului Grupului de lucru în implementarea acestor acțiuni, a contextului balnear și al termalismului la nivel regional și național, întâlnirea va include o sesiune de tip focus grup cu tema „Medicina preventivă şi recuperatorie” – arie prioritară a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru care va putea beneficia de programe speciale de finanţare, în viitoarea perioadă de programare 2021-2027. De asemenea, pe parcursul întâlnirii, vor fi analizate bunele practici identificate la nivel de grup de lucru și vor fi colectate şi prezentate informaţii cu privire la temele abordate în proiect, care vor face obiectul schimbului de bune practici între partenerii proiectului şi, ulterior, vor constitui baza pentru îmbunătăţirea politicilor regionale în domeniul balnear şi al prevenţiei în sănătate.

Având în vedere relevanța temei discutate pentru promovarea dezvoltării sectorului balnear şi al medicinei preventive şi recuperatorii în Regiunea Centru, vă invităm să participați la această întâlnire și să vă implicați în dezbaterile menite să îmbunătățească sprijinul de care aceste domenii vor beneficia în viitoarea perioadă de programare 2021 – 2027.

Documente

Agenda eveniment