Lansarea Programului Erasmus+ pentru anul 2023

A fost lansată cererea de propuneri de proiecte pentru anul 2023 în cadrul programului Erasmus+, pentru sprijinirea persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei.

În calitate de organizație membră a celei mai mari rețele de sprijin pentru afaceri și inovare, Enterprise Europe Network, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru vă supune atenției lansarea de către Comisia Europeană a cererii de propuneri de proiecte pentru anul 2023 în cadrul programului Erasmus+ precum și a Ghidului Erasmus+ 2023. Cu un buget anual de 4,2 miliarde EUR, Erasmus+ își sporește sprijinul pentru includere, cetățenie activă și participare democratică, precum și pentru transformările ecologice și digitale în UE și la nivel internațional.

Obiectivul programului:

Programul vizează sprijinirea – prin învățarea pe tot parcursul vieții – a dezvoltării educaționale, personale și profesionale a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active.

Beneficiari eligibili:
Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului

Activități eligibile:

 1. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului
 • Activități de tineret
 • Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU
 • Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului
 • Mobilitatea personalului în domeniul sportului

2. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții:

a. Parteneriate pentru cooperare:

 • Parteneriate de cooperare
 • Parteneriate la scară mică

b. Parteneriate pentru excelență:

 • Centre de excelență profesională
 • Acțiunea Erasmus Mundus

c. Parteneriate pentru inovare:

 • Alianțe pentru inovare
 • Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 28.5.2021, p. 1. C 444/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.11.2022
 • Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului
 • Evenimente sportive europene non-profit

3. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare

 • Tineretul european împreună

4. Acțiunile Jean Monnet:

 • Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior
 • Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită:

Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării: februarie 2023 – aprilie 2023
Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții: februarie 2023 – octombrie 2023
Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare: februarie 2023 – martie 2023
Acțiunile Jean Monnet: 14 februarie 2023, ora 17:00
Experții Enterprise Europe Network din cadrul ADR Centru vă stau la dispoziție pentru informații suplimentare privind această oportunitate. Doriți să identificați potențiali parteneri pentru a accesa acest program, aveți nevoie de mai multe detalii referitoare la condițiile de eligibilitate și conținutul acestuia, vă așteptăm să ne contactați la e-mail: andreea.potinteu@adrcentru.ro .