Operatiunea 133 – POS CCE, o noua sursa de finantare dedicata clusterelor

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii
Economice a anuntat, la inceputul lunii august, lansarea apelului de proiecte pentru operatiunea 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau cluster”.

Pentru clusterele emergente, scopul prezentei operatiuni este de a sprijini dezvoltare de noi clustere si intarirea capacitatii institutionale a acestora, prin activitati de atragere de noi membri, promovare si animare cu scopul de a imbunatati imaginea clusterului ca intreg si a cooperarii intre membrii sai. Pentru clusterele inovative, operatiunea vizeaza sprjinirea implicarii IMM-urilor in activitati colaborative de cercetare-dezvoltare-inovare si cresterea interactiunii dintre firme, organisme de cercetare, institutii din mediul academic si stiintific, administratie publica etc., cu scopul de a creste competitivitatea economiei romanesti.

Solicitantii eligibili sunt reprezentati de entitatile de management ale clusterelor (EMC) ce vor depune proiecte in numele clusterelor pe care le reprezinta. Astfel, sunt acceptate urmatoarele tipuri de proiecte:

  • Proiecte destinate clusterelor emergente – cuprind activitati eligibile de animare a clusterului.
  • Proiecte destinate clusterelor inovative – cuprind activitati eligibile de animare a clusterului si activitati de cercetare.


Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil
acordat din totalul costurilor eligibile prin Schema de ajutor de stat este de:

  • 65% pentru EMC-uri asimilate unei intreprinderi mari (pentru proiecte de CDI);
  • 75% pentru EMC-uri asimilate unei intreprinderi mijlocii (pentru proiecte de CDI);
  • 100% pentru EMC-uri asimilate unei intreprinderi mici (pentru proiecte de CDI).

Intensitatea maxima a sprijinului financiar prin schema de ajutor de minimis este de 100% (200.000 euro pe o perioada de 3 ani fiscali).

In cadrul acestei operatiuni, depunerea proiectelor se face incepand cu data de 2 august 2013, ora 9,00 pana la 2 octombrie 2013, ora 16,00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute accesand documentatia specifica disponibila pe website-ul Autoritatii de Management: http://amposcce.minind.ro/ .

Documente

OP 133-POS CCE