Oportunități de colaborare în proiecte internaționale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin biroul Enterprise Europe Network (EEN), vă invită să vă implicați în proiecte internaționale cu finanțare nerambursabilă. În acest sens, vă invităm să consultați cele mai noi propuneri de parteneriat prezentate de platforma EEN:

• Oportunitate de parteneriat pentru depunerea unui proiect dedicat suprafețelor bazate pe nanotehnologie în cadrul Programului Horizon 2020

Un centru tehnologic din Spania pregătește o aplicație pentru a fi depusă în cadrul Programului Horizon 2020, în cadrul apelului de proiecte: DT-NMBP-03-2019: Open Innovation Test Beds for nano-enabled surfaces and membranes (IA). Propunerea vizează crearea de servicii pentru design și testare a suprafețelor cu nano-activare. Partenerii vizați sunt companii și centre de cercetare și dezvoltare din diferite sectoare de activitate interesate de atribuirea unor noi funcționalități produselor proprii, precum și specialiști în standardizare și reglementare.

Centrul tehnologic spaniol este o entitate non-profit, cu o experiență semnificativă în cooperarea internațională. Centrul a coordonat 19 dintre cele 35 de proiecte europene finanțate în cadrul FP6, Horizon 2020, inclusiv programele LIFE și ECO-Innovation. Proiectul propus vizează crearea unei platforme inovatoare de tip „acces deschis” pentru a oferi companiilor și centrelor tehnologice capabilitățile, know-how-ul, rețelele și serviciile necesare dezvoltării, testării, evaluării, upscaling-ului și exploatării pe piață a suprafețelor bazate pe nanotehnologie. Detalii referitoare la apelul de proiecte găsiți aici: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-nmbp-01-2018.html

Termen limită pentru transmiterea expresiilor de interes: 30/11/2018

• Oportunitate de parteneriat pentru industria producătoare de textile și industria modei în vederea depunerii unui proiect în cadrul Programului Horizon 2020.

Un institut de cercetare german, care a format un consorțiu cu componență germană, elvețiană și olandeză, caută parteneri care își desfășoară activitatea în industria producătoare de textile și industria modei, în vederea depunerii unei aplicații în cadrul Programului Horizon 2020 (apel de proiecte: DT-FOF-05-2019, termen limită: 21 Feb 2019). Proiectul vizează reducerea timpilor în producția de textile funcționale. Partenerii vizați pot reprezenta branduri de modă, designeri de modă, prefabricatori de produse textile și producători de software care pot crea imagini digitale. Aceștia vor implementa activitatea în cadrul unui acord de cooperare în domeniul cercetării. Mai multe informații referitoare la propunerea de proiect pot fi găsite în fișa anexată. Detalii referitoare la apelul de proiecte găsiți aici: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-fof-05-2019.html

• Oportunitate de parteneriat pentru industria farmaceutică și biotehnologică în vederea depunerii unui proiect în cadrul Programului Horizon 2020.

O organizație tehnologică de cercetare din Ungaria caută parteneri din industria farmaceutică și biotehnologică în vederea depunerii unei aplicații în cadrul Programului Horizon 2020 (apel de proiecte: MSCA-ITN-European Training Networks). Prin intermediul acesteia se dorește crearea unei rețele de instruire formată din experți din mediul academic și privat, care va aborda diferite aspecte ale compuișilor peptidici non-naturali.

Organizația din Ungaria își propune să exploreze noi materiale funcționale și structurale precum și tehnologii chimice conexe în domeniul mediului durabil și al sănătății durabile. În cel de-al doilea domeniu, accentul se pune pe materiale moi, importante în biologia medicală, purtători de medicamente, biosenzori precum și pe procesele care au loc la nivelul acestora. Sinergia vastei lor experiențe contribuie la elaborarea unor tematici de cercetare interdisciplinare. Răspunzând la întrebări fundamentale de cercetare, proiectele lor de cercetare vizează rezolvarea unor probleme sociale – economice – de mediu. Partenerii vizați sunt entități cu expertiză în domnii precum: biotehnologie, teste bacteriene, teste oncologice, ingineria proteinelor, secvențierea peptidelor, transportul trans-bistratificat, investigații farmacologice. Partenerul ideal ar trebui să ofere expertiză complementară în domeniile prezentate, eventual în testarea aplicabilității farmaceutice sau biomedicale a compușilor dezvoltați. Detalii referitoare la apelul de proiecte găsiți aici: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2018.html

Termen limită pentru transmiterea expresiilor de interes: 30/11/2018

Pentru informații suplimentare legate de aceste oportunități de colaborare precum și alte activități de internaționalizare, vă invităm să ne contactați la următoarele coordonate:

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Serviciul de Cooperare Externă /Dezvoltare Programe, Proiecte Regionale
Persoane de contact:
Andreea Potinteu, Șef Serviciu
E-mail andreea.potinteu@adrcentru.ro
Tel. 0358-401.276, interior 462.