Proiectul „StartUP Hub Centru” – Rezultate preliminare ale concursului de planuri de afaceri

ADR Centru publică rezultatele preliminare ale concursului de planuri de afaceri derulat în cadrul proiectului „StartUP Hub Centru”, cu mențiunea că decizia finală privind selectarea pentru finanțare/ includerea în lista de rezervă a planurilor de afaceri va fi publicată după încheierea etapei de soluționare a contestațiilor.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și SC DAD Expertise SRL a derulat în perioada 27 august – 12 noiembrie 2018 concursul de planuri de afaceri aferent proiectului StartUP Hub Centru. Proiectul StartUP Hub Centru este finanţat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, linia de finanțare România Start Up Plus și sprijină întreprinzătorii care doresc să înființeze o activitate economică non-agricolă în mediul urban în Regiunea Centru, respective în județele Alba, Brașov, Covasna Harghita, Mureș și Sibiu.

Prin intermediul acestui concurs, 36 de antreprenori vor beneficia de o finanțare individuală în valoare de maxim 177.002 lei, echivalentul a aproximativ 38.000 de euro, pentru a-și pune în practică ideea de afaceri.

În perioada iunie-octombrie 2018 s-au derulat în cadrul proiectului cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, la care au participat peste 300 de persoane de la nivelul Regiunii Centru. Au înscris planuri de afaceri la concursul o parte din cei care au urmat cursurile de dezvoltare a competențelor antreprenoriale în cadrul proiectului, dar și alte persoane cu domiciliul sau reședința în Regiunea Centru.

Dintre cele 85 de planuri de afaceri care au intrat în concurs, au fost declarate conforme și eligibile 74 planuri de afaceri. În perioada 12 octombrie – 10 decembrie 2018 s-au derulat etapa de verificare a conformității și eligibilității și etapa evaluării tehice și financiare a planurilor de afaceri. În cele două etape au fost implicați experţi selecţie planuri de afaceri din cadrul echipei proiectul StartUP Hub Centru. Ulterior, în perioada 17-19 decembrie 2018, s-a derulat etapa jurizării planurilor de afaceri. Juriul a fost format din trei persoane: un reprezentant al mediului de afaceri din Regiunea Centru, un reprezentant al patronatelor din Regiunea Centru și un reprezent al mediului univesitar din Regiunea Centru. Solicitanţii de finanţare au fost evaluaţi în funcție de gradul de cunoaştere a produsului/ serviciului propus prin planul de afaceri şi a pieţei pe care va funcţiona firma nou înfiinţată.

În conformitate cu prevederile Metodologiei se selecție a planurilor de afaceri, în afară de punctajul obținut, se va ține seama de următoarele condiții:

  • minim 3 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare județ din aria de implementare a proiectului (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu). Selecția se va baza pe locația de implementare specificata în planul de afaceri;
  • maxim 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului sunt persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile;
  • cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis să propună activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;
  • cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate în cadrul proiectului să propună măsuri ce vor promova concret inovarea socială conform prevederilor secțiunii 1.3.2 a Ghidului solicitantului;
  • cel puțin 25% din planurile de afaceri finanțate în cadrul proiectului să propună măsuri ce vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări;
  • cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate în cadrul proiectului să propună măsuri ce vor promova concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice;
  • numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor nu va putea depăși 20% din numărul total al planurilor de afaceri finanțate prin intermediul aceluiași proiect.