S-au deschis apelurile EIC Pathfinder Challenge – în valoare de 132 milioane euro!

Consiliului European pentru Inovare (EIC) este un program emblematic al Europei menit să identifice, să dezvolte și să extindă tehnologiile avansate și inovațiile. EIC este parte a programului UE Horizon Europe și are un buget de 10,1 miliarde euro pentru a sprijini inovațiile pe tot parcursul ciclului lor de viață, de la cercetarea în stadiu incipient, până la finalizarea conceptului, transferul de tehnologie sau finanțarea și scalarea întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor.

Cu programul său Pathfinder, EIC sprijină explorarea ideilor îndrăznețe ale antreprenorilor pentru dezvoltarea de tehnologii noi, stimularea colaborării științifice și interdisciplinare care stă la baza progreselor tehnologice, pentru a crea noi oportunități de piață. Solicitanții care participă în proiectele EIC Pathfinder sunt de obicei oameni de știință, cercetători și organizații de cercetare, start-up-uri, IMM-uri și părți interesate din industrie, cercetare tehnologică și inovare. Proiectele implică de obicei consorții de cercetători și alți parteneri din cel puțin trei țări diferite, dar există și oportunități pentru echipe individuale și consorții mici (doi parteneri).

Cu cele cinci provocări Pathfinder pentru apelul din 2021, EIC vă invită să veniți cu cele mai bune idei din știință și inginerie, domeniile cheie ale tehnologiilor viitoare. Pentru fiecare provocare, EIC va sprijini un portofoliu de proiecte care explorează diferite perspective, abordări concurente sau aspecte complementare ale provocării.

Lista celor 5 provocări:

Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 27 octombrie 2021.

Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați EIC News.

Sprijin și asistență: echipa ADR Centru vă stă la dispoziție cu sprijin, asistenţă și informaţii suplimentare, dar și cu alte servicii. Persoană de contact: Daniela Breazu, E-mail: daniela.breazu[@]adrcentru.ro.