Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.065.000-6.375.000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii

Organismul Intermediar pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri anunta lansarea Operatiunii 1.1.1.A1 – Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.065.000-6.375.000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii – Domeniul major de interventie 1.1 – Axa prioritara 1 a Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 425 milioane lei.

Apelul de proiecte a fost lansat in data de 23.05.2011 si va ramane deschis pana in data de 23.08.2011 ora 09.00.

Aplicatia electronica de inregistrare on-line a proiectelor se va deschide pe data de 02.06.2011, ora 09.00.

In intervalul 02.06.2011 ora 09.00 si 23.08.2011 ora 9.00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. Toate proiectele depuse vor fi evaluate si vor obtine un punctaj conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, urmand ca alocarea financiara efectiva sa se faca in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de proiectele declarate eligibile si avizate pentru finantare de catre AM POS CCE, pana la nivelul bugetului alocat apelului.

Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. Pentru utilizarea acestui program, sunteti invitati sa accesati link-ul […]
(Sursa: OIIMM, 23 mai 2011)

Setul complet de informatii cu privire la Operatiunea 1.1.1.A1 – „Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.065.000-6.375.000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii”, poate fi consultat la adresa de internet: […]