Programul Sănătate

Programul Sănătate (PS) a fost aprobat de Comisia Europeană în noiembrie 2022, cu un buget total de 5,88 miliarde Euro . Este un program multifond ce cuprinde finanțare FSE+ și FEDR și este primul de acest fel aprobat de către serviciile Comisiei Europene. Investițiile și acțiunile sale se adresează tuturor nivelurilor sistemului de îngrijiri de sănătate pentru a răspunde, în timp adecvat și în condiții de calitate, nevoilor actuale de îmbunătățire a accesului la servicii de diagnostic și tratament, dar și nevoilor de servicii de prevenție primară și secundară.