Programul Tranziție Justă în Regiunea Centru

Tranziția justă reprezintă un set de principii, procese și practici care urmăresc să asigure că nici o persoană, nici un angajat, loc, sector, țară sau regiune nu vor fi lăsate în urmă în tranziția de la o economie cu emisii ridicate de carbon la o economie cu emisii scăzute de carbon (conform IPCC).

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a devenit Organism Intermediar pentru implementarea Programului Tranziție Justă la nivelul Regiunii Centru, semnând în 25 august 2023, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Acordul-cadru pentru delegarea unor atribuții privind implementarea Programului Tranziție Justă – Prioritatea 6.