Programul Tranziție Justă în Regiunea Centru

Tranziția justă reprezintă un set de principii, procese și practici care urmăresc să asigure că nicio persoană, niciun angajat, loc, sector, țară sau regiune nu vor fi lăsate în urmă în tranziția de la o economie cu emisii ridicate de carbon la o economie cu emisii scăzute de carbon (conform IPCC).

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a devenit Organism Intermediar pentru implementarea Programului Tranziție Justă la nivelul Regiunii Centru, semnând în 25 august 2023, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Acordul-cadru pentru delegarea unor atribuții privind implementarea Programului Tranziție Justă – Prioritatea 6.