RO-MD-DE: „Conectarea companiilor în vederea creșterii exporturilor în sectorul turismului”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivel regional proiectul RO-MD-DE: „Connecting companies to increase export in tourism sector („Conectarea companiilor în vederea creșterii exporturilor în sectorul turismului”), finanțat de Eurochambres, prin apelul EU4Business: Connecting Companies.

Parteneriat: Proiectul RO-MD-DE este implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru din România în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru din Republica Moldova.

Scopul proiectului: intensificarea parteneriatelor și a relațiilor comerciale dintre mediul de afaceri din Regiunea Centru România și Regiunea Centru, Republica Moldova, dezvoltarea activităților de export în sectorul turismului și dezvoltarea parteneriatelor dintre organizațiile de sprijinire a afacerilor din cele două regiuni care va susține transferul de cunoștințe și competențe, implementarea de practici inovatoare și dezvoltarea unor inițiative comune ce au ca scop promovarea activelor turistice din Regiunea Centru, România și Regiunea Centru, Republica Moldova.

Grup țintă: IMM-uri din sectorul turismului și organizații de sprijin în afaceri (OSA) din România și Republica Moldova

 • Tipuri de IMM-uri vizate de proiect: agenții de turism, hoteluri, restaurante, producători/distribuitori din domeniul HORECA etc.
 • Tipuri de OSA vizate de proiect: asociații de turism, clustere, camere de comerț, CJ-uri, alte tipuri de structuri de sprijin

În cadrul proiectului RO-MD-DE, 8 IMM-uri din România + 8 IMM-uri din Republica Moldova active în sectorul turistic și cu potențial de internaționalizare și 3 OSA din România + 3 OSA din Republica Moldova vor fi selectate să participe la  vizite de studiu în Republica Moldova și în România. Aceste organizații vor participa la schimburile de experiențe și workshop-urile organizate în contextul proiectului, vor avea posibilitatea să își vor dezvolta abilitățile de marketing, vor participa la întâlniri de afaceri având posibilitatea să identifice noi parteneri pe piețele din cele două regiuni și inclusiv din Districtul Prignitz – Landul Brandenburg (Germania), vor putea intra în legătură directă cu organizații similare interesate să coopereze și să dezvolte proiecte comune și vor beneficia de promovare la ITB Berlin 2022.  Acestora se vor adăuga  300  IMM-uri și 50 OSA ca beneficiari ai ghidului dezvoltat în cadrul proiectului, al instrumentului online de mapare a activelor turistice și a facilităților din sectorul turistic existente în cele două regiuni, precum și a activităților de comunicare realizate în cadrul proiectului.

Activitățile proiectului:

 1. Identificarea celor 8+8 IMM-uri și 3+3 OSA implicate direct în proiect – decembrie 2021. Selecția va fi făcută având în vedere interesul manifestat de organizațiile din regiune și criteriile de prevăzute în aplicație:
  • cel puțin 2+2 din IMM-urile selectate vor fi deținute de persoane sub 35 de ani
  • cel puțin 5 +5 din IMM-urile selectate vor fi deținute de femei/au femei în funcții de conducere
  • cel puțin 3 +3 din IMM-urile selectate vor fi din mediul rural.
  • cel puțin 2 +2 dintre OSA selectate vor avea femei în funcții de conducere
 1. Organizarea unor întâlniri preliminarii între companiile/OSA din cele două regiuni
 2. 3. Organizarea a 2 vizite de studiu (Vizita de studiu 1 – Regiunea Centru MD + Vizită de studiu 2 – Regiunea Centru, RO, februarie 2022) și a unei vizite internaționale în Prignitz Germania + promovare la ITB Berlin, pentru facilitarea cooperării internaționale și extinderea pieței de desfacere a organizațiilor implicate în proiect.
 3. Maparea activelor turistice din cele două regiuni elaborarea unor hărți online privind activele turistice din cele două regiuni
 4. Elaborarea unui ghid pentru promovarea sectorului turistic din MD – un document ce va cuprinde bune practici și soluții de internaționalizare pentru companiile active în sectorul turistic
 5. 6. Activități de conștientizare privind posibilitățile de cooperare dintre organizațiile active în sectorul turistic din cele două regiuni
 6. Participarea la evenimentele/instruirile/workshop-urile organizate sub umbrela proiectului EU4Business: Connecting Companies
 7. Activități de management de proiect si activități de comunicare, inclusiv realizarea unui video de prezentare a activităților desfășurate în proiect + povesti de succes

Perioada de implementare și bugetul alocat: proiectul va fi implementat pe perioada a 4 luni și beneficiază de un buget în valoare de 56.740 euro, din care 95% reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Asociația Camerelor Europene de Comerț și Industrie (EUROCHAMBRES), prin intermediul inițiativei EU4BUSINESS: CONNECTING COMPANIES.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați:

Direcția Politici Regionale, Programe

Departament Politici Regionale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Str. Decebal 12, 510093, Alba Iulia – Romania

Tel. 0358 401 276 Interior 451

Persoana de contact: Gabriela Tarau

gabriela.tarau[at]adrcentru.ro | www.adrcentru.ro