Proceduri de achiziții publice derulate de ADR Centru

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru (denumita si ADR Centru), in calitate de organizatie neguvernamentala de interes public, care functioneaza in temeiul Legii 315/2004, privind dezvoltarea regionala in Romania, in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 (privind Achizitiile publice), completate prin HG 395/2016 (privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 98/2016) si tinand cont de prevederile Legii 544/2001, actualizata, privind liberul acces la informatiile de interes public, publica pe aceasta pagina de internet procedurile de achizitii publice derulate de institutie, precum si invitatiile de participare la aceste proceduri de achizitie.

 

Invitatiile de Participare la procedurile de achizitii vor fi adaptate si actualizate (inclusiv personalizate) in mod diferit, urmand sa cuprinda acele tipuri de informatii, in functie de procedura de achizitie publica derulata si/sau de proiectul din cadrul careia are loc aceasta procedura.

Întâlnire de lucru cu reprezentanții APL din Regiunea Centru și ședința ordinară a CDR Centru în județul Sibiu în data de 27.10.2021

Titlul achiziției: Întâlnirea de lucru cu reprezentanții APL din Regíunea Centru și a ședinței ordinare a CDR Centru în județul Sibiu în data de 27.10.2021
Data publicării: 19.10.2021
Data limită pentru depunerea ofertei, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Centru din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12 județ Alba, în plic închis, pe care se va menționa numele procedurii de achiziţie: 22.10.2021, ora 12:00.

Detalii