ADR Centru – Prezentare

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru are rolul de a contribui la dezvoltarea durabila si echitabila a Regiunii Centru prin inlaturarea disparitatilor si dezechilibrelor dintre zonele regiunii, in folosul locuitorilor ei. Infiintata prin Legea 151/1998, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru functioneaza in temeiul Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania.

Menirea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru este de a pune in practica planurile si strategiile concepute in parteneriat, de a contribui si utiliza eficient resursele financiare si umane in asistarea comunitatilor din Regiunea Centru, precum si de a atrage noi resurse.

Prin ADR Centru, autoritatile locale si judetene, organizatiile ne-guvernamentale si intreprinzatorii din Regiune au acces la fondurile europene derulate prin programele PHARE si prin Programul Operational Regional. Tot prin ADR Centru, comunitatile din Regiune vor avea acces la Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, pentru finantarea de investitii in sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si intreprinderi mici si mijlocii.
Activitatea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala este coordonata de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Centru, care reuneste presedintii consiliilor judetene si reprezentanti ai municipiilor, oraselor si comunelor din fiecare judet din cele sase care compun Regiunea Centru, respectiv Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.

Principalele activitati ale ADR Centru sunt axate pe atributele care-i sunt conferite prin legislatie:
1. Elaborarea si reactualizarea Planului de Dezvoltare Regionala (PDR) precum si a planurilor si programelor operationale si sectoriale de la nivelul regiunii;
2. Gestionarea, ca si autoritate de implementare, a Fondurilor alocate Regiunii din Fondurile Uniunii Europene, din bugetul national sau din alte surse de finantare;
3. Monitorizarea proiectelor implementate;
4. Promovarea regiunii si a activitatilor care decurg din politicile de dezvoltare regionala;
5. Asigurarea de asistenta tehnica investitorilor in Zonele Defavorizate, precum si monitorizarea activitatii agentilor economici care beneficiaza de facilitati.
6. Dezvoltarea de parteneriate nationale, inter-regionale si internationale.