PNRR: Dotarea spitalelor publice în vederea reducerii riscului de infecții nosocomiale

Ministerul Sănătății a lansat Ghidul beneficiarului și documentele suport aferente din cadrul Componentei C12-Sănătate a Planul Național Redresare și Reziliență, Investiția I2.Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – I2.4: Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale. Ministerul Sănătății a lansat ghidul beneficiarului pentru investiții în echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din […]

PNRR: Ghidul pentru unități de asistență medicală ambulatorie

Ministerul Sănătății a lansat Ghidul beneficiarului și documentele suport aferente din cadrul Componentei C12-Sănătate a Planului Național de Redresare și Reziliență, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.3: Unități de asistență medicală ambulatorie. Ministerul Sănătății a lansat ghidul beneficiarului pentru investiții în Unități de asistență medicală ambulatorie din Planul Național de Redresare și Reziliență […]

Finanțări PNRR: Ghidul solicitantului pentru cercetătorii din afara României

A fost publicat Ghidul solicitantului pentru „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”, cu un buget total de 168 milioane euro. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a publicat în data de 15 septembrie 2022, Ghidul solicitantului pentru investiția I8 din PNRR, „Dezvoltarea unui program pentru atragerea […]

Lansare Ghid specific pentru managementul deșeurilor – PNRR, Componenta C3

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat miercuri, 14 septembrie 2022, ghidul pentru investiții în insule ecologice digitalizate din cadrul Componentei 3 – Managementul deșeurilor din Planului Național de Redresare și Reziliență. Investiția vizează construirea de insule ecologice digitalizate. Alocarea financiară: 260.130.000 euro. Beneficiari eligibili: Unitățile Administrativ-Teritoriale (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) organizate în municipii și orașe. […]

Ghidul pentru creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România a intrat în dezbatere publică

Finanțare pentru creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România, apel lansat spre consultare publică de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizăriia a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a […]

S-a prelungit termenul limită de depunere a ofertelor pentru achiziția serviciilor de promovare a 12 rute turistice/culturale din programul „România atractivă” până la 30 septembrie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat procedura pentru achiziția serviciilor de promovare a 12 rute turistice finanțate prin PNRR în data de 16 august prin publicarea anunțului de participare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Termenul limită până la care prestatorii interesați pot să depună oferte a fost prelungit până la 30 septembrie, […]

Ghidul pentru Dezvoltarea sistemelor de ciber-securitate pentru protecția spectrului guvernamental a intrat în dezbatere publică

Finanțare pentru Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental apel lansat spre consultare publică de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizăriia a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental, parte a Componentei 7 Transformare digitală, Investiția I13, din Planului Național de […]

Ghidul privind finanțarea dezvoltării consorțiilor integrate pentru învățământ dual a intrat în dezbatere publică

Apelul de finanțare prin PNRR ce vizează „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual”, a fost lansat spre consultare publică de către Ministerul Educației. Scopul programului-pilot constă în dezvoltarea unei educații duale centrate pe nevoile elevilor și studenților în strânsă legatură cu nevoile pieței muncii. Ministerul Educației a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului […]