Oportunități finanţare PTJ 2021-2027 in contextul Regulamentului STEP

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene întreprinde demersurile necesare identificării de propuneri de proiecte strategice care să corespundă obiectivelor STEP la nivelul celor șase județe vizate de PTJ 2021–2027, în vederea pregătirii propunerii de modificare a PTJ 2021-2027, conform prevederilor Regulamentului STEP.

Programul Sănătate 2021-2027 – Lansare apel de proiecte: Continuarea investițiilor finanțate prin POIM 2014-2020 – operațiuni etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte: „Continuarea investițiilor pentru structurile care utilizează fluide medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul spitalelor publice din sistemul sanitar de stat finanțate prin POIM 2014-2020 – […]

Programul Sănătate 2021-2027: Finanțări pentru laboratoarele de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat”  Prioritatea 7:  Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant, Program […]

Programul Sănătate 2021-2027: Finanțarea UPU și a Compartimentelor de primiri urgențe sprijinite prin POR 2014-2020 – proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte: „Investiții în infrastructurile publice de unități de primiri urgențe și compartimentele de primiri urgențe (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc UPU/ CPU) sprijinite prin POR 2014-2020 – (proiecte etapizate)”  Prioritatea 4: Investiții în […]

Publicam informații din documentul de lucru elaborat de Comisia Europeană „Notă informativă privind indicatorii de fraudă pentru FEDR, FSE și FC” (COCOF 09/0003/00-RO) transpusă în Anexa nr. 1 la HG 875/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Publicam informații din documentul de lucru elaborat de Comisia Europeană „Notă informativă privind indicatorii de fraudă pentru FEDR, FSE și FC” (COCOF 09/0003/00-RO) transpusă în Anexa nr. 1 la HG 875/2011, cu modificările și completările ulterioare.

PTJ: Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru IMM-uri

Modificarea Ghidului solicitantului  vizează prelungirea apelului de proiecte pentru componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă, a emis la data de 16.04.2024 Ordinul MIPE nr. 1020 /16.04.2024 privind modificarea Ghidului Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea […]

Programul Sănătate 2021-2027: Lansare apel de finanțare pentru Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014 – 2020 – operațiuni etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014 -2020 – operațiuni etapizate”  Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor […]

Programul Sănătate 2021-2027: Lansare apel de finanțare pentru Implementarea soluțiilor de cercetare în domeniul medical

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte: „Sprijin pentru implementarea de soluții de cercetare de importanță strategică în domeniul medical: genomică; boli netransmisibile (ex. dezvoltarea de soluții de cercetare pentru tratarea cancerelor); vaccinuri, seruri și alte medicamente biologice”  Prioritatea 5: Abordări inovative […]

Programul Tranziție Justă: Precizări legate de completarea corectă a cererii de finanțare

În calitate de Organism Intermediar pentru Programul Tranziție Justă, ADR Centru atenționează solicitanții care depun cereri de finanțare în cadrul acțiunii ”Dezvoltarea Întreprinderilor și Antreprenorialului”, componenta ”Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” cu privire la completarea corectă a secțiunii din Cererea de finanțare referitoare la Autoritatea către […]