Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Noiembrie 2023

SCHEMĂ DE MINIMIS PENTRU SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT (SC, ONG, PFA, ÎI) – NOU! PROGRAMUL WORTH II – NOU! TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE – NOU! PRODUCEREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM – SECTOR PUBLIC – NOU! O regiune cu turism sustenabil – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A […]

Catalogul Surselor de Finanțare PNRR – Noiembrie 2023

CARTEA DE IDENTITATE ELECTRONICĂ ȘI  SEMNĂTURA DIGITALĂ CALIFICATĂ – NOU! ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII LICEELOR CU PROFIL PREPONDERENT AGRICOL – NOU! SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD – NOU! PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR (PNRAS) RUNDA A II-A – ȘCOLI MICI – NOU! PROGRAMUL PRIMA CONECTARE LA SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU […]

Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Noiembrie 2023

PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ – DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR ȘI A ANTREPRENORIATULUI – NOU! PROGRAMUL NAȚIONAL MULTIANUAL INVESTALIM – NOU! PROGRAMUL NAŢIONAL MULTIANUAL DE MICROINDUSTRIALIZARE – NOU! SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU OPERATORII ECONOMICI ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII ȘI DEZVOLTĂRII STAȚIUNILOR BALNEARE ȘI BALNEOCLIMATICE – NOU! PROGRAMUL WORTH II – NOU! SCHEMA DE AJUTOR PENTRU ENERGIE VERDE PENTRU […]

Catalogul Surselor de Finanțare Universități – Noiembrie 2023

PROGRAMUL ERASMUS+ 2024 – NOU! DIGITALIZAREA ÎN EDUCAȚIE – NOU! PRODUCEREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM – SECTOR PUBLIC – NOU! PROGRAMUL WORTH II – NOU! TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE – NOU! O Regiune Educată O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul – Clădiri publice Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și […]

Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Noiembrie 2023

DIGITALIZAREA ÎN EDUCAȚIE – NOU! PRODUCEREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM – SECTOR PUBLIC – NOU! PROGRAMUL DE FINANȚARE PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE – NOU! CREAREA/MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES AGRICOLĂ – NOU! CREAREA MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZĂ DIN SPAȚIUL RURAL – NOU! TRANSFER DE CUNOȘTINȚE – NOU! TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE – […]

Finanțări PNRR pentru energie verde

Au fost puse în consultare publică Ghidurile Specifice și Anexele aferente Măsurii de investiții privind producția și/sau asamblarea şi/sau reciclarea bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice, precum și a noilor capacități de stocare a energiei electrice. Ministerul Energiei a publicat spre consultare publică Ghidurile Specifice și Anexele aferente Măsurii de investiții I.4 – Lanț industrial […]

S-a actualizat calendarul centralizator privind apelurile PNRR

MIPE a republicat Calendarul centralizator orientativ al apelurilor de proiecte PNRR, care vizează toate domeniile de finanțare. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator al implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, a publicat Calendarul centralizator orientativ al apelurilor de proiecte PNRR, care vizează toate domeniile de finanțare. În total, până la finalul […]

Lansare PNRR: Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat apelul aferent Componentei 3 – Managementul deșeurilor din PNRR, Investiția I2.Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Subinvestiția I2.A-B – Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a […]

Dezbatere publică PNRR: Formarea profesioniștilor din educația timpurie

Ministerul Educației a publicat spre consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului „Formarea profesioniștilor din educația timpurie”, Componenta C15: Educație, din PNRR. Scopul prezentului apel de proiecte: creșterea capacității personalului din creșe și grădinițe să asigure servicii de educație timpurie de calitate copiilor de până la 6 ani Solicitanți eligibili: Universități publice sau private, acreditate sau autorizate provizoriu Asociațiile […]