Axa Prioritara 1 – „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”

Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana


Situatia proiectelor REGIO din Regiunea Centru la data de 25 februarie 2011

Obiectivul acestui domeniu major de interventie il reprezinta cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului.

In cadrul acestui domeniu major de interventie sunt prevazute trei sub-domenii, in functie de tipul beneficiarilor de finantare nerambursabila, respectiv:

  • poli de crestere, reprezentati de sapte mari centre urbane (Iasi, Constanta, Ploiesti, Craiova, Timisoara, Cluj-Napoca si Brasov) si arealele de influenta ale acestora,
  • poli de dezvoltare urbana, reprezentati de municipiile Arad, Baia Mare, Bacau, Braila, Galati, Deva, Oradea, Pitesti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mures.

Polii de crestere si polii de dezvoltare urbana au fost desemnati prin HG nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor nationali de crestere in care se realizeaza cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitara si nationala, cu modificarile si completarile ulterioare.

  • centre urbane, reprezentati de orase/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decât polii de crestere si polii de dezvoltare urbana.

In cadrul acestei axe prioritare, vor fi finantate planuri integrate de dezvoltare urbana pe termen mediu sau lung, având ca scop regenerarea arealelor urbane (”zone de actiune urbana”), clar delimitate spatial in cadrul oraselor.

Operatiunile eligibile in cadrul proiectelor individuale componente ale Planului integrat de dezvoltare urbana acopera:

  • Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
  • Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri
  • Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale


Categorii de beneficiari eligibili

  • Autoritati ale administratiei publice locale din mediul urban
  • Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale
  • Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara


In data de 6 noiembrie 2008 s-a lansat prima cerere deschisa de Planuri integrate si proiecte din cadrul domeniului major de interventie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana, Subdomeniul „Centre Urbane”, suma alocata regiunii Centru pentru aceasta cerere deschisa fiind de 45,49 milioane euro. Astfel, incepand cu data de 2 decembrie 2008, orasele si municipiile cu peste 10.000 de locuitori, altele decât polii de crestere si polii de dezvoltare urbana, pot depune Planuri integrate si proiecte. Termenul limita de depunere a acestora este data de 31 martie 2009.

In data de 20 noiembrie 2008 s-a lansat cererea deschisa de Planuri integrate si proiecte din cadrul domeniului major de interventie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana, Subdomeniul „Poli de dezvoltare urbana”, suma alocata regiunii Centru pentru aceasta cerere deschisa fiind de 29,72 milioane euro. Depunerea Planurilor integrate de dezvoltare urbana si a cererilor de finantare pentru proiectele prin care se vor implementa aceste planuri se poate face incepând cu data de 2 decembrie 2008.

In data de 8 decembrie 2008 s-a lansat cererea deschisa de proiecte din cadrul domeniului major de interventie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana, Subdomeniul „Poli de crestere”. Suma disponibila pentru Regiunea Centru, respectiv pentru municipiul Brasov in cadrul acestei cereri deschise este de 74,30 milioane euro.

Corrigendum nr. 2 la Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 1 – „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul de interventie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Centre urbane”

Corrigendum-ul nr.1 la Ghidul Solicitantului pentru sub-domeniul "Poli de crestere" din cadrul Axei prioritare a POR.

Nota catre solicitantii de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 care se încadreaza in categoria polilor de crestere sau a polilor de dezvoltare urbana

Incepand cu data de 23.06.2010 se aplică pentru Axa prioritara 1, sub-domeniul „Poli de crestere” criteriile incluse în Ghidul Solicitantului varianta consolidata

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat in data de 16.02.2011 Corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul Solicitantului pentru axa 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare, sub – domeniul Poli de Crestere”.