Axa prioritara 2 – „Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”

Depunerea de proiecte s-a inchis la data de 6 iunie 2009. Axa prioritara nu mai este activa.

Situatia proiectelor REGIO din Regiunea Centru la data de 25 februarie 2011

Obiectivul acestei axe il reprezinta imbunatatirea accesibilitatii regiunilor si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile.

Domeniul major de interventie 2.1 „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura” finanteaza:

 • Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene;
 • Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane;
 • Constructia / reabilitarea / modernizarea soselelor de centura.

Activitatile eligibile orientative in cadrul proiectului pot fi:

 • Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene
 • Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi din mediul urban (categoria 1, 2 si 3);
 • Constructia / reabilitarea / modernizarea soselelor de centura;
 • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri si podete;
 • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere si pasarele;
 • Eliberarea si amenajarea terenului;
 • Devierea retelelor de apa, electricitate, gaze si canal, telefonie;
 • Amenajari pentru protectia mediului;
 • Modernizarea si extinderea retelelor de utilitati existente in corpul drumului (apa, canalizare, electricitate, gaze, telefonie).


Categorii de beneficiari eligibili

 • Autoritati ale administratiei publice locale;
 • Asociatii pentru Dezvoltare Intercomunitara constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare;
 • Parteneriate intre autoritati ale administratei publice locale

Alocarea financiara orientativa pentru acest Domeniu de Interventie la nivelul Regiunii Centru este 95,56 milioane Euro.

Cererea deschisa de proiecte pentru domeniul major de interventie 2.1 a fost lansata pe data de 10 septembrie 2007.