Analiza evoluției politicilor in domeniul bioenergiei