Anexa 4.2 Chestionar privind oferta de CDI şi TT din Regiunea Centru