Descrierea succinta a resedintelor de judet din Regiunea Centru