Hotararile si Procesul Verbal al sedintei CDR Centru din 15.07.2014