Instrucţiunea privind modalitatea de defalcare a costurilor de transport, asigurare si livrare a marfii pentru plată pentru proiectele finanţate din POS CCE 2007-2013