Lista cererilor de finantare preluate de la AM POSCCE pentru evaluare