Lista contracte de finantare preluate POS CCE in Regiunea Centru