Lista contracte de finantare preluate POSCCE in Regiunea Centru