Lista contractelor semnate POS CCE- Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii