Model de declaratie privind eligibilitatea – Operaţiunea 1.1.2 A1 – Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale, Apel 3