Ordinul MDLPL Nr. 1119/2392/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile Domeniul 3.2