Proces verbal al sedintei CDR Centru din data de 27 septembrie 2016