PROGRAM PHARE 2005 “SCHEMA DE GRANT RO 2005/17-553.04.01„ASISTENTA IMM PENTRU ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE CONSULTANTA ÎN AFACERI”