Regulamentul nr. 1083/2006 ce stabileste prevederi generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune