Regulamentul nr.1828/2006 cu privire la regulile de implementare a Regulamentului nr. 1083/2006 si a Regulementului 1080/2006