Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020