Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru- versiunea septembrie 2017