Studiu de Evaluare Intermediara a Programului Operational Regional pentru perioada 01.01.07 – 30.06.09