Catalogul surselor de finanțare Octombrie 2021

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabila active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.

În această ediție, vă atragem atenția asupra următoarelor oportunități:

  • Se demarează Programul Național “Anghel Saligny”, prin care autoritățile publice pot accesa fonduri pentru construcția și modernizarea drumurilor, a rețelelor de apă și canalizare în cadrul finanțat cu sprijinul Guvernului României – detalii în secțiunea destinată Autorităților Publice Locale.
  • În data de 8 octombrie 2021 se preconizează lansarea apelului Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din fonduri destinate Programului Operațional Competitivitate, aferent perioadei de programare 2014-2020. Detaliile referitoare la acest apel se regăsesc în rubricile aferente Societăților Comerciale și COVID-19.
  • Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală s-au lansat în lunile septembrie și octombrie noi apeluri pentru investiții în exploatațiile agricole, sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole, împăduriri, dar și crearea de suprafețe împădurite. Detalii se regăsesc în rubrica Catalogului Surselor de Finanțare destinată Societăților Comerciale.