Catalogul surselor de finanțare Iulie 2021

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabila active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.

În această ediție, vă atragem atenția asupra următoarelor oportunități:

  • Institutele de cercetare-dezvoltare și universitățile pot accesa fonduri pentru dezvoltare instituțională prin Programul “Dezvoltarea Sistemului Național de Cercetare – Dezvoltare”. Detalii găsiți în secțiunea pentru Autorități Publice Locale.
  • Până în data de 26 august 2021 tinerii artiști care activează în diferite domenii, pot solicita finanțare prin Programul Europa Creativă. Detalii găsiți în toate secțiunile.
  • Au apărut noi apeluri pentru cercetare și inovare în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice și alte soluții de securitate energetică prin Programele finanțate de guvernele Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Detalii găsiți în secțiunea pentru Autorități Publice Locale.
  • Producătorii de legume în spații protejate pot accesa schema de ajutor de stat pentru susținerea producției de legume, detalii în secțiunea pentru Societăți Comerciale.