In calitatea sa de organism regional deliberativ, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala coordoneaza intregul proces de dezvoltare regionala în cadrul Regiunii Centru. In exercitarea atributiilor ce ii revin, CDR Centru adopta hotarari prin consens in cadrul sedintelor.