Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Iunie 2024

PROGRAMUL SĂNĂTATE – CONTINUAREA INVESTIȚIILOR FINANȚATE PRIN POIM 2014-2020 ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII CARE VIZEAZĂ CAPABILITĂȚI MEDICALE MOBILE / FORMAȚIUNI MEDICALE MOBILE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT/CONTAINERE DE LOGISTICĂ MEDICALĂ, OPERAȚIUNI ETAPIZATE – NOU! PROGRAMUL SĂNĂTATE – INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA LABORATOARELOR DE MICROBIOLOGIE DIN UNITĂȚI SANITARE PUBLICE – NOU! PROGRAMUL SĂNĂTATE – INVESTIȚII ÎN ONCOLOGIE-DOTAREA UNITĂȚILOR SANITARE […]

Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Iunie 2024

GRANTURI SEE – COOPERARE BILATERALA PENTRU DEZVOLTAREA ARTEI CONTEMPORANE – NOU! PCIDIF – PROMOVAREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE PRIN DIGITALIZAREA ARHIVELOR CULTURALE – NOU! Programul START ONG Programul Incluziune și Demnitate Socială – Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe […]

Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Iunie 2024

PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE – COMPETENȚE DIGITALE PENTRU PIAȚA MUNCII – NOU! PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE – SPRIJIN PENTRU STIMULAREA OCUPĂRII PRIN FURNIZAREA DE MĂSURI ACTIVE ÎN PACHETE DE SERVICII INTEGRATE – NOU! PIDS – SERVICII COMUNITARE PENTRU COPII ȘI FAMILII IN VEDEREA PREVENIRII SEPARĂRII ȘI SUSȚINEREA REINTEGRĂRII – NOU! Programul ELECTRIC UP 2 Planul […]

Catalogul Surselor de Finanțare Universități – Iunie 2024

Planul Național de Redresare și Reziliență – Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar Programul Sănătate – Implementarea de soluții de cercetare de importanță strategică în domeniul medical Programul Educație și Ocupare – Primul student din familie Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – Programul Guvernamental Student Invest EaSI – Acțiuni de dezvoltare […]

Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Mai 2024

REGIUNEA CENTRU PROIECTE ETAPIZATE – NOU! PROGRAMUL SĂNĂTATE CREȘTEREA EFICACITĂȚII SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ÎN DOMENIUL ONCOLOGIEI MUSCULO-SCHELETALE – NOU! PROGRAMUL SĂNĂTATE CONTINUAREA INVESTIȚIILOR PENTRU STRUCURILE CARE UTILIZEAZĂ FLUIDE MEDICALE – OPERAȚIUNI ETAPIZATE – NOU! ROGRAMUL SĂNĂTATE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA PUBLICĂ A LABORATOARELOR DE GENETICĂ ȘI ANATOMIE PATOLOGICĂ – NOU! PROGRAMUL SĂNĂTATE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURILE […]

Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Mai 2024

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – DIGITALIZAREA SECTORULUI ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE – NOU! PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – SPRIJINIREA INIȚIATIVELOR CULTURALE DE ACCELERARE A DIGITALIZĂRII PRODUCȚIEI ȘI DISTRIBUȚIEI DE FILME, INCLUSIV DE FILME CINEMATOGRAFICE – NOU! PROGRAMUL START ONG – NOU! PROGRAMUL INCLUZIUNE ȘI DEMNITATE SOCIALĂ – SPRIJIN PENTRU AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE IN […]

Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Mai 2024

PROGRAMUL ELECTRIC UP 2 – NOU! PNRR – SPRIJINIREA INIȚIATIVELOR CULTURALE DE ACCELERARE A DIGITALIZĂRII PRODUCȚIEI ȘI DISTRIBUȚIEI DE FILME – NOU! PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – SPRIJINIREA UTILIZĂRII SERVICIILOR DE COMUNICAȚII PRIN DIFERITE TIPURI DE INSTRUMENTE PENTRU BENEFICIARI, CU ACCENT PE ZONELE ALBE – NOU! PNRR – PEDAGOGIE DIGITALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE […]

Catalogul Surselor de Finanțare Universități – Mai 2024

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – PEDAGOGIE DIGITALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR – NOU! Programul Sănătate – Implementarea de soluții de cercetare de importanță strategică în domeniul medical Programul Educație și Ocupare – Primul student din familie Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – Programul Guvernamental Student Invest EaSI – Acțiuni […]

Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Aprilie 2024

REGIUNEA CENTRU. O REGIUNE EDUCATĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI SECUNDAR – NOU! REGIUNEA CENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC – NOU! PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ SPRIJIN PENTRU ADAPTAREA LA SCHIMBARE A LUCRĂTORILOR ÎNTREPRINDERILOR ȘI ANTREPRENORILOR – NOU! PROGRAMUL SĂNĂTATE SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA DE SOLUȚII DE CERCETARE DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ ÎN DOMENIUL MEDICAL […]

Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Aprilie 2024

REGIUNEA CENTRU – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI SECUNDAR – NOU! REGIUNEA CENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC – NOU! PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE – PRIMUL STUDENT DIN FAMILIE – NOU! PROGRAMUL ÎN STARE DE BINE  – NOU! Regiunea Centru – Dezvoltare urbană integrată – Orașe Regiunea Centru – O regiune atractivă – […]