Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Februarie 2024

REGIUNEA CENTRU DESCONGESTIONAREA TRAFICULUI DIN JURUL MARILOR MUNICIPII (REȘEDINȚE DE JUDEȚ) – NOU! REGIUNEA CENTRU REGIUNEA CENTRU DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ – ORAȘE – NOU! REGIUNEA CENTRU PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA ÎN SCOP TURISTIC A PATRIMONIULUI NATURAL ȘI A RESURSELOR BALNEARE – NOU! PROGRAMUL SĂNĂTATE INTERVENȚII DEDICATE PACIENTULUI CRITIC CU PATOLOGIE VASCULARĂ CEREBRALĂ ACUTĂ – NOU! PROGRAMUL […]

Catalogul Surselor de Finanțare Universități – Februarie 2024

Programul Sănătate – intervenții dedicate pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală acută – NOU! Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare – UEFISCDI – subprogramul parteneriate pentru agenda strategică centre de excelență – NOU! Granturi pentru proiecte educaționale în mediul rural – NOU! Programul Comunitățile Pădurii de Mâine – NOU! Regiunea Centru – O Regiune cu […]

Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Februarie 2024

REGIUNEA CENTRU – DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ – ORAȘE – NOU! REGIUNEA CENTRU – O REGIUNE ATRACTIVĂ – DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ PRIN REGENERAREA SPAȚIILOR PUBLICE, PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI, INFRASTRUCTURII CULTURALE ȘI A POTENȚIALULUI TURISTIC DIN ORAȘELE REGIUNII CENTRU – NOU! PROGRAMUL SĂNĂTATE – INTERVENȚII DEDICATE PACIENTULUI CRITIC CU PATOLOGIE VASCULARĂ CEREBRALĂ ACUTĂ – NOU! […]

Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Februarie 2024

MINISTERUL ECONOMIEI ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI – PROGRAMUL “CONSTRUCTPLUS” – NOU! PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – ASIGURAREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL INDUSTRIAL – NOU! PROGRAMUL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE – DIGITALIZAREA SECTORULUI CULTURII SCRISE PRIN CREȘTEREA VOLUMULUI DE CARTE REALIZAT ÎN FORMAT ELECTRONIC ȘI MOBILIZAREA DE NOI AUDIENȚE PRIN UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE […]

Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Ianuarie 2024

MĂSURI SISTEMICE DE PLANIFICARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII PROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU BOLI HEPATICE CRONICE – ETAPA I – NOU! CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII PENTRU A ÎNDEPLINI CERINȚELE DIRECTIVELOR DE MEDIU – PROIECTE ETAPIZATE – NOU! PROGRAMUL CERV – NOU! Regiunea Centru – O regiune cu turism sustenabil – Conservarea, protecția și punerea în valoare a […]

Catalogul Surselor de Finanțare Universități – Ianuarie 2024

MĂSURI SISTEMICE DE PLANIFICARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII PROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU BOLI HEPATICE CRONICE – ETAPA I – NOU! INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII POMICOLE – NOU! CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII PENTRU A ÎNDEPLINI CERINȚELE DIRECTIVELOR DE MEDIU – PROIECTE ETAPIZATE – NOU! Regiunea Centru – O Regiune Educată Regiunea Centru – O Regiune cu comunități prietenoase […]

Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Ianuarie 2024

REGIUNEA CENTRU – SCALE UP PENTRU START-UP-URI ȘI MICROÎNTREPRINDERI – NOU! INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII POMICOLE – NOU! INVESTIȚII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC – NOU! ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE IRIGAȚII – NOU! INVESTIȚII ÎN CONDIȚIONAREA,DEPOZITAREA ȘI PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE ȘI POMICOLE – NOU! PROGRAMUL CERV – NOU! SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE (BATERII) […]

Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Ianuarie 2024

REGIUNEA CENTRU – INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ VERDE ȘI ALBASTRĂ ÎN MEDIUL URBAN REGIONAL – ORAȘE – NOU! REGIUNEA CENTRU – O REGIUNE CU MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – NOU! INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA PUBLICĂ A AMBULATORIILOR IMPLICATE ÎN IMPLEMENTAREA DE PROGRAME DE SCREENING – NOU! MĂSURI SISTEMICE DE PLANIFICARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII PROGRAMULUI DE SCREENING […]

Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Decembrie 2023

Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru Fonduri disponibile pentru formarea profesională prin PS PAC 2027 Măsuri de sprijin pentru categoriile de persoane vulnerabile pt compensarea prețului la energie Crearea modernizarea infrastructurii de acces agricolă Digitalizare ăn educație Producerea energiei […]

Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Decembrie 2023

Întreprinderi digitale pt o economie avansată Fonduri disponibile pentru formarea profesională pri PS PAC 2027 Fond de investișii pentru finanțarea startup-urilordin domeniul tehnologic, zona bancară Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice Programul Tranzitie Justă – Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului Schema de ajutor de minimis […]