Ghidul solicitantului pentru managementul apei lansat în consultare publică

În curând începe extinderea sistemelor de apă și canalizare și colectarea apelor uzate prin PNRR: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lansat în consultare publică ghidul specific pentru apelul de proiecte, aferent Investiției 3 – Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, din cadrul Componentei 1 – Managementul apei, din […]

Două apeluri de proiecte în consultare publică în cadrul PNRR pentru managementul apei

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lansat în consultare publică ghidurile specifice pentru două apeluri de proiecte, aferente Investiției 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene și Investiției 2 – Colectarea apelor uzate în aglomerările […]