Implementarea Componentei 12 este în responsabilitatea Ministerul Sănătății https://www.ms.ro/

Sectiune in completare in functie de noile informatii disponibile!