Implementarea Componentei 12 este în responsabilitatea Ministerul Sănătății https://www.ms.ro/

Dezbatere publică în cadrul PNRR: Ghidul pentru unități de asistență medicală ambulatorie

Ministerul Sănătății a lansat în consultare publică Ghidul beneficiarului și documentele suport aferente din cadrul Componentei C12-Sănătate a Planului Național de Redresare și Reziliență, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.3: Unități de asistență medicală ambulatorie Obiectivul investiției vizează reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construcții de clădiri noi), dotarea a cel puțin 30 de […]

Dezbatere publică în cadrul PNRR – Ghidul pentru dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

Ministerul Sănătății a lansat spre consulate publică ghidul beneficiarului pentru investiții în echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acțiunile sprijinite orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi: A: reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente în vederea organizării în unitățile medicale de spitalizare continuă a unor structuri funcționale […]

Dezbatere publică în cadrul PNRR – Ghidul pentru investiții în secții de terapie intensivă pentru nou-născuți

Ministerul Sănătății a lansat spre consulate publică ghidul beneficiarului pentru investiții în secții de terapie intensivă pentru nou-născuți din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acțiunile sprijinite orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi: reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii sanitare existente dedicate pacienților critici nou-născuți; achiziționarea de echipamente pentru infrastructura sanitară dedicată pacienților critici nou-născuți. construirii/amenajării și […]

Ghidul pentru investiții în cabinete de planificare familială a intrat în dezbatere publică

Ministerul Sănătății a lansat spre consultare publică ghidul beneficiarului pentru pentru selectarea a 119 cabinete de planificare familială printr-un apel competitiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cabinetele de planificare familială vor fi reabilitate și reamenajate, vor fi dotate cu aparatură medicală de laborator și imagistică (dispozitive de tip point-of-care plus analizor pentru […]

Ghidul pentru investiții în infrastructura medicală prespitalicească a intrat în dezbatere publică

Ministerul Sănătății a lansat în consultare publică Ghidul beneficiarului și documentele suport aferente  I1 Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară din cadrul PNRR Componenta C12. Sănătate. Ministerul Sănătății a lansat spre consulate publică ghidul beneficiarului pentru investiții în cabinetele medicilor de familie […]