PNRR: Schema de ajutor pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile – dezbatere publică

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat spre dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru acordarea finanțării nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență persoanelor fizice și juridice, pentru lucrările de reîmpădurire inițiate după data de 1 februarie 2020, în scopul […]

Dezbatere publică – Ghidul solicitantului ”Crearea pădurilor urbane” – PNRR

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat spre consultare publică ghidul solicitantului aferent Componentei 2, Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, Subinvestiția I.1.C – Crearea de păduri urbane, din cadrul PNRR.  Obiectivul măsurii de investiții este de a crea noi suprafețe acoperite de vegetație forestieră care sunt situate în zonele […]

Lansare apel: Sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere I PNRR

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat apelul privind Pilonul I, Componenta 2, Investiția 2, Subinvestiția I.2.A. Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat apelul privind Pilonul I Tranziție verde, Componenta 2 PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII, Investiția 2 […]

Consultare publică: Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere / PNRR (C.2/S 1.2.A)

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent Pilonului I Tranziție verde, Componentei 2 PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII, Investiția 2 – Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere, Subinvestiția I.2.A – Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier […]

Consultare publică: Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere I PNRR (C.2/S 1.2.B)

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent Pilonului I Tranziție verde, Componentei 2 PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII, Investiția 2 – Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere, Subinvestiția I.2.B. Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de […]

Componenta 2 PNRR: Lansare apel pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează apelul de proiecte în cadrul Investiției I1. „Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane”, Subinvestiția I.1.B – „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”. Potențiali beneficiari: […]

Componenta 2 PNRR: Ghidul privind dezvoltarea capacităților moderne de producere a materialului forestier de reproducere, în dezbatere publică

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat spre consultare publică Ghidul specific și schema de ajutor de minimis privind apelul de proiecte pentru Subinvestiția I.2.B. „Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, Investiția 2. „Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, […]

Prima schemă de ajutor de stat privind împăduririle din PNRR a fost aprobată de Comisia Europeană

Comisia Europeană a aprobat, la solicitarea României, prima schemă de ajutor de stat privind împăduririle din PNRR/Valoarea totală a ajutorului – 100 de milioane de euro. Scopul schemei aprobate este sprijinirea proprietarilor de păduri pentru regenerarea pădurilor în zonele afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile, infestări cu dăunători şi evenimente dezastruoase. Sprijinul va fi […]