Cele mai frecvente întrebări și răspunsuri referitoare la Programul Tranziție Justă – apelul adresat IMM-urilor

În calitate de Organism Intermediar pentru Programul Tranziție Justă 2021-2027, ADR Centru publică lista întrebărilor și răspunsurilor referitoare la Ghidul solicitantului pentru componenta ”Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă.” Răspunsurile ADR Centru au fost formulate inclusiv în baza răspunsurilor transmise de Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție […]

Situația proiectelor depuse în cadrul Programului Tranziție Justă la data de 1 februarie 2024

Informații privind situația proiectelor depuse pe apelul adresat județului Mureș, prin care IMM-urile pot accesa o finanțare cuprinsă între 200.000 și 8 milioane de euro. Județul Mureș dispune de o alocare totală de 277,03 milioane euro în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027. În prezent este deschis un apel de proiecte adresat județului Mureș, prin care […]

Posibilități de investiții pentru companiile din județul Mureș

În 22 ianuarie 2024, Grupul pentru coordonarea tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Mureș, prin Consiliul județean Mureș, a lansat trei apeluri de exprimare a interesului pentru firmele din județul Mureș. În 22 ianuarie 2024, Grupul pentru coordonarea tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Mureș, prin Consiliul județean Mureș, a lansat trei apeluri […]

Instrucțiunea nr. 2 referitoare la Ghidul solicitantului pentru componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM”

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă a publicat Instrucțiunea operațională nr. 2 din 15.01.2024 privind pragul de excelență în cadrul apelurilor de proiecte. Instrucțiunea exemplifică mecanismul de aplicare a pragului de excelență în cadrul apelurilor pentru acțiunea – „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul […]

Situația proiectelor depuse în cadrul Programului Tranziție Justă la data de 8 ianuarie 2024

Informații privind situația proiectelor depuse pe apelul adresat județului Mureș, prin care IMM-urile pot accesa o finanțare cuprinsă între 200.000 și 8 milioane de euro. Județul Mureș dispune de o alocare totală de 277,03 milioane euro în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027. Până în prezent a fost lansat un singur apel de proiecte adresat județului […]

PTJ: Antreprenorii din județul Mureș pot depune cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte adresat IMM-urilor

Începând cu data de 20 decembrie, se pot depune proiecte în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027, componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”. Este primul apel deschis în cadrul acestui program. Județul Mureș beneficiază de o alocare totală de 83.903.737 euro pentru acest apel. Microîntreprinderile și întreprinderile mici […]

Modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 23/2023

Prin OUG nr. 113 din 14 decembrie 2023 a fost modificată OUG nr. 23/ 2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027. Principalele modificări vizează următoarele aspecte: Pentru proiectele de investiţii publice pentru care nu este necesară obţinerea autorizaţiei de construire, precum şi pentru proiectele […]

PTJ: Actualizarea Ghidului Solicitantului pentru „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) a publicat: Ordinul MIPE nr. 6162 din 19 decembrie 2023 privind modificarea și completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027, aprobată prin Ordinul […]

Programul Tranziție Justă: Lista codurilor CAEN neeligibile – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) a publicat în 14 decembrie 2023 lista codurilor CAEN neeligibile pentru componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”. Lista a fost aprobată prin Ordinul MIPE nr. 6005 din 5 decembrie 2023 privind modificarea și completarea Schemei de măsuri […]

Programul Tranziție Justă: Instrucțiune referitoare la Ghidul solicitantului pentru componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM”

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) a publicat Instrucțiunea nr. 1 din 29.11.2023 privind clarificarea unor aspecte din Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027.