Calendarul apelurilor de proiecte

Acest calendar are rolul de asigura un cadru predictibil al lansărilor apelurilor de proiecte, care să permită potențialilor beneficiari informarea corectă în vederea luării deciziei de investiție, precum și pregătirea în condiții optime a cererilor de finanțare. Calendarul apelurilor de proiecte reprezintă o estimare și va fi actualizat în cazul în care apar noi informații […]

Ghidul solicitantului pentru prioritatea Asistență Tehnică

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență (OUG) nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru prioritatea Asistență Tehnică . Solicitanții eligibili sunt […]

Ghidul Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – Componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027 – formă revizuită

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență (OUG) nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, Autoritatea de Management AM pentru Programul Tranziție Justă PTJ publică forma revizuită a ghidului solicitantului „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru […]

ADR Centru a devenit Organism Intermediar pentru implementarea Programului Tranziție Justă la nivelul Regiunii Centru

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a semnat împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) Acordul-cadru pentru delegarea unor atribuții privind implementarea Programului Tranziție Justă – Prioritatea 6. În România, acest Program este finanțat în cea mai mare parte din Fondul European pentru o Tranziție Justă, un nou instrument financiar în cadrul Politicii europene de […]

Implementarea în Regiunea Centru

Noutăți privind Programul Tranziție Justă Ghiduri lansate Ghiduri aflate în consultare publică Calendarul apelurilor de proiecte  

Prezentare program

Tranziția justă reprezintă un set de principii, procese și practici care urmăresc să asigure că nicio persoană, niciun angajat, loc, sector, țară sau regiune nu vor fi lăsate în urmă în tranziția de la o economie cu emisii ridicate de carbon la o economie cu emisii scăzute de carbon (conform IPCC). Pentru susținerea tranziției către […]