Ghidul solicitantului pentru prioritatea Asistență Tehnică

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență (OUG) nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru prioritatea Asistență Tehnică . Solicitanții eligibili sunt […]

Ghidul Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – Componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027 – formă revizuită

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență (OUG) nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, Autoritatea de Management AM pentru Programul Tranziție Justă PTJ publică forma revizuită a ghidului solicitantului „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru […]