Instrucțiunea nr. 4 privind verificarea posibilelor conflicte de interese în cadrul proiectelor PTJ

AM pentru PTJ din cadrul MIPE a publicat Instrucțiunea nr. 4 din 12.06.2024 privind verificarea posibilelor conflicte de interese în cazul achizițiilor din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Tranziție Justă. Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Instrucțiunea nr. 4 din 12.06.2024 privind verificarea posibilelor conflicte […]

Actualizarea Ghidului Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenorialului”

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AMPTJ) a publicat un corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenorialului” Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă, a emis la data de 27.05.2024 Ordinul MIPE nr. 2192 /24.05.2024 privind modificarea Ghidului Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și […]

PTJ: Lansare apel proiecte pentru sprijinirea capacității AJOFM de a dezvolta reconversia profesională

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) a publicat, în 29 martie 2024, Ghidul Solicitantului pentru acțiunea „Sprijinirea tranziției forței de muncă” – componenta „Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor”. Ghidul se aplică pentru acțiuni privind sprijinirea capacității AJOFM și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, […]

PTJ: Antreprenorii din județul Mureș pot depune cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte adresat IMM-urilor

Începând cu data de 20 decembrie, se pot depune proiecte în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027, componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”. Este primul apel deschis în cadrul acestui program. Județul Mureș beneficiază de o alocare totală de 83.903.737 euro pentru acest apel. Microîntreprinderile și întreprinderile mici […]

PTJ: Actualizarea Ghidului Solicitantului pentru „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) a publicat: Ordinul MIPE nr. 6162 din 19 decembrie 2023 privind modificarea și completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027, aprobată prin Ordinul […]

Programul Tranziție Justă a fost lansat în Regiunea Centru în cadrul unei Conferințe dedicate reprezentanților mediului de afaceri din județul Mureș

”Fonduri europene pentru mediul de afaceri din județul Mureș prin Programul Tranziție Justă” a fost denumirea evenimentului organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru la Târgu Mureș, prin care a fost lansat Programul Tranziție Justă (PTJ) Prioritatea 6 aferentă județului Mureș, Regiunea de Dezvoltare Centru, prin care aproape 280 milioane euro vor putea fi atrase […]

Programul Tranziție Justă: Ghidul aferent acțiunii de sprijinire a tranziției forței de muncă, lansat în consultare publică

AM PTJ lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Sprijinirea tranziției forței de muncă” – componenta „Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor” Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Sprijinirea tranziției forței de muncă” – componenta „Sprijin pentru adaptarea la schimbare […]

MIPE a publicat Ghidul solicitantului pentru „Investiții pentru dezvoltarea IMM” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) a publicat Ghidul Solicitantului privind „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programului Tranziție Justă la nivelul Regiunii Centru, anunță […]

Calendarul apelurilor de proiecte

Acest calendar are rolul de asigura un cadru predictibil al lansărilor apelurilor de proiecte, care să permită potențialilor beneficiari informarea corectă în vederea luării deciziei de investiție, precum și pregătirea în condiții optime a cererilor de finanțare. Calendarul apelurilor de proiecte reprezintă o estimare și va fi actualizat în cazul în care apar noi informații […]