PTJ: Publicarea Metodologiei și a criteriilor de evaluare și selecție aferente Ghidului solicitantului, adresat microîntreprinderilor

Comitetul de Monitorizare a Programului Tranziție Justă 2021 – 2027 a emis Decizia nr. 18/29.01.2024 privind aprobarea actualizării Metodologiei și criteriilor de evaluare și selecție aferente Ghidului „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenorialului” – componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă” Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat documentele aferente […]

Lansare PNRR: Apel de proiecte pentru creșterea suprafețelor împădurite

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat apelul aferent Ghidului pentru investiții din cadrul Componentei 2 – Păduri și protecția biodiversității din PNRR, Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, precum și Schemă de ajutor de stat Subinvestiția I.1.A „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI” Ministerul Mediului, Apelor […]

Catalogul Surselor de Finanțare PNRR – Aprilie 2022

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României. Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților. Valul renovării – Renovare integrată clădiri publice (NOU!) Valul renovării – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice […]

Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Aprilie 2022

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României. Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților. Sportul pentru toți 2022 (NOU!) Vizionar – Program dedicat ONG-urilor la început de drum pentru dezvoltarea capacității de fundraising […]

Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Aprilie 2022

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României. Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților. Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România (NOU!) Programul IMM PROD (NOU!) Programul RURAL INVEST (NOU!) […]

Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Aprilie 2022

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabila active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României. Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților. Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România (NOU!) Sprijin pentru noile inițiative locale europene Bauhaus (NOU!) […]

Catalogul Surselor de Finanțare Universități – Aprilie 2022

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României. Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților. Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România (NOU!) Programul Energetic în România – Cunoștințe sporite despre […]

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea acestui nou număr, seria de bu privind evoluția și nivelul de dezvoltare a Regiunii Centru și a județelor componente. În acest număr vă furnizăm noi date statistice despre populație, produsul intern brut, investițiile străine directe, piața muncii, protecția socială, fenomenele demografice, fluxul turistic și altele. Ne dorim […]

Relansare Ghid specific pentru Prioritatea de investiții 9.1, Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 9 aprilie 2021, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub […]

Consultarea structurilor parteneriale de planificare cu privire la versiunea de lucru a PDR Centru 2021-2027

ADR Centru lansează spre consultarea structurilor parteneriale prima versiune a analizei socioeconomice și a analizei SWOT regionale, precum și propunerile pentru direcțiile și prioritățile strategice ale Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027. PDR Centru este principalul document de planificare și programare la nivel regional, prin care se vor stabili viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele […]