CDR Prezentare

In calitate de legislativ regional, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Centru s-a infiintat prin libera asociere a judetelor Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, care astfel, in temeiul Legii 151 / 1998 privind dezvoltarea regionala in Romania, au format Regiunea de Dezvoltare Centru.

Principiile care au stat la baza constituirii CDR Centru sunt principiul parteneriatului, principiul subsidiaritatii si principiul descentralizarii.

CDR Centru este format din presedintii Consiliilor Judetene ale celor sase judete care compun Regiunea centru, la care se adauga cate un reprezentant al fiecarei categorii de consilii locale municipale, orasenesti si comunale din fiecare judet al Regiunii, totalizand, astfel, 24 de membrii

Conform Legii 315 / 2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, care a inlocuit Legea 151 / 1998, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Centru are urmatoarele atributii:
a) analizeaza si aproba strategia si programele de dezvoltare regionala;
b) sprijina elaborarea in parteneriat a Planului national de dezvoltare;
c) aproba proiectele de dezvoltare regionala, selectionate la nivel regional, in concordanta cu criteriile, prioritatile si metodologia elaborate de institutia nationala cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale, impreuna cu organismele regionale specializate;
d) transmite Consiliului national pentru dezvoltare regionala, spre aprobarea finantarii, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplica o procedura de selectie la nivel national;
e) aproba criteriile, prioritatile, alocarea si destinatiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regionala;
f) prezinta Consiliului national pentru dezvoltare regionala propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regionala;
g) urmareste utilizarea fondurilor alocate din Fondul national pentru dezvoltare regionala;
h) propune Consiliului national pentru dezvoltare regionala cuantumul contributiilor anuale, in limita sumelor aprobate prin bugetele judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, alocate pentru Fondul pentru Dezvoltare Regionala, pentru finantarea obiectivelor politicilor regionale, precum si destinatia si esalonarile de plata ale acestora;
i) atrage alte contributii financiare, locale si regionale, in vederea realizarii obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru Dezvoltare Regionala;
j) aproba rapoartele de activitate semestriale intocmite de agentiile pentru dezvoltare regionala;
k) coordoneaza si sprijina dezvoltarea parteneriatelor regionale;
l)elaboreaza si aproba regulamentul propriu de functionare, in conformitate cu regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala;
m) avizeaza contractele, conventiile, acordurile, protocoalele, precum si alte documente similare, incheiate de catre agentia pentru dezvoltare regionala cu tertii in domeniul specific de activitate, inclusiv cu institutiile similare din cadrul Uniunii Europene, si informeaza corespunzator Consiliul national pentru dezvoltare regionala;
n) aproba statutul de organizare si functionare a agentiei pentru dezvoltare regionala, precum si organigrama acesteia;
o) coordoneaza activitatile de mediatizare la nivel regional a politicilor si obiectivelor de dezvoltare regionala, a programelor regionale finantate de Uniunea Europeana, precum si pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurand transparenta si informarea corecta, rapida si in timp util a cetatenilor, in special a intreprinzatorilor.

CDR Centru se intruneste trimestrial in sedinte ordinare si, ori de cate ori este nevoie,  in sedinte extraordinare.