Politică de toleranță zero față de fraudă și corupție

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regiunea Centru 2021 – 2027, are o politică de toleranță zero față de fraudă și corupție și dispune de un sistem de control intern conceput  pentru a preveni și detecta actele de fraudă, în măsura în care este posibil și de a corecta impactul acestora, în cazul în care acestea au loc.

Orice persoană care deține informații privind desfășurarea proiectelor finanțate în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027 și sesizează existența unor posibile nereguli, suspiciuni de fraudă, corupție, conflict de interese, poate transmite o alertă.

Ce este:

  • Neregula – reprezintă orice orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit, conform OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
  • Frauda – infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale. Elementul cheie care distinge frauda de neregulă este intenția.
  • Corupția– reprezintă un abuz de putere în scopul obținerii unui câștig privat.
  • Conflictul de interese– apare atunci când exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor unei persoane este compromisă din motive care implică familia, viața emoțională, afinitatea politică sau națională, interesul economic sau orice alt interes comun cu, de exemplu, un solicitant sau un beneficiar al fondurilor UE.

Cum se poate transmite o alertă de nereguli:

  • în secțiunea alăturată “Semnalează o Neregulă”, în cadrul căreia vor fi menționate detalii cu privire la neregula care se dorește a fi semnalată;
  • direct la sediul Autorității de Management pentru Programul Regiunea Centru 2021 – 2027 – aflat în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, localitatea Alba Iulia, str. Decebal, nr.11, județul Alba.

Alertele de nereguli pot fi trimise anonim sau sub semnătură (caz în care se va păstra confidențialitatea în ceea ce privește identitatea expeditorului).

Plângerile cu privire la cazurile în care proiectele sprijinite din fonduri europene nu respectă accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu articolul 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD a ONU), pot fi transmise prin formularul alăturat sau/și în atenția Punctului de contact pentru implementarea CDPD a ONU, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa de email: fonduri.dizabilitati@mfe.gov.ro.

SEMNALEAZĂ O NEREGULĂ:






Disclaimer
*** ADR Centru este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteti si raspunde de datele
dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor. ADR Centru nu
transmite datele dumneavoastra unor terti. Pentru mai multe detalii despre Politica de Securitate a ADR Centru
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
va rugam sa accesati Politica de confidentialitate